Služby

Služby v oblasti práva jsou poskytovány zejména v následujících oblastech:

• dědické právo
• evropské právo
• insolvenční právo
• občanské právo
• obchodní právo
• mezinárodní právo
• pracovní právo
• právo nemovitostí
• právo veřejných zakázek
• právo územních samosprávných celků
• rodinné právo
• sportovní právo
• stavební právo
• správní právo
• trestní právo

Sportovní právo

Dlouholeté zkušenosti v oblasti sportovního práva.

Rodinné právo

Rodinné právo je vysoce citlivá záležitost, kde smírné řešení sporů bývá nejlepším řešením. V oblasti mimosoudních řešení sporů je též jednou z domén.

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je další atypická specializace, se kterou jsme Vám schopni poradit.

Evropské právo

Zkušenosti ve spolupráci s organizacemi v rámci EU a evropským právem, jako celkem.