Smluvní odměna

Právní služby je možno poskytovat za odměnu, jež je sjednána dohodou mezi advokátem a klientem. V naší advokátní kanceláři je čas advokátů ceněný stejně jak pro společnosti, tak pro nefiremní zákazníky, proto ji zde jako jedna z mála kanceláří zveřejňujeme a nečiníme rozdíly.

Základní hodinová sazba je 1.800 Kč + DPH. Odlišnou sazbu lze sjednat pro paušální poskytování právních služeb, pro sociálně potřebné osoby a pro startupy. Lze sjednat i pevnou odměnu za odvedenou práci, případně i nižší sazbu s podílem při úspěchu ve věci.

Sjednaná smluvní odměna je buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednána samostatně pro každý jednotlivý případ.