JUDr. René Příhoda, Ph.D.

narozen 1986, absolvent postgraduálního studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – externí doktorand na katedře  mezinárodního práva od roku 2011 do roku 2021 (titul Ph.D.), v roce 2022 složil rigorozní zkoušku na Právnické fakultě univerzity Karlovy (titul JUDr.), absolvent Právnické fakulty v Plzni (studijní program Právo a právní věda) – státní závěrečná zkouška v roce 2011 (titul Mgr.), Université des Sciences Sociales UT 1, Toulouse, zisk diplomu Evropské unie závěrečná zkouška v roce 2009 (titul D.E.U.E), absolvent studijního programu: UEFA Diploma in Football Management - Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP) při Univerzitě Lausanne – Švýcarsko, závěrečná zkouška v roce 2014 (titul D.A.S.), absolvent studijního programu: UEFA Certificate in Football Management - Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP) při univerzitě Lausanne –Švýcarsko, závěrečná zkouška v roce 2013, Vysoká škola ekonomická, Praha – fakulta podnikohospodářská (2007, dokončený 1. ročník). Několik let působil v Bruselu ve veřejné správě.


René příhoda

T: 777 983 382

E: prihoda@profilegal.cz