Řešení spotřebitelských sporů

V případě spotřebitelského sporu mezi klientem, který je spotřebitelem a advokátemm vyplývajícím ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1. Bližší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stanoví zákon o ochraně spotřebitele a lze je najít i na webových stránkách České advokátní komory - www.cak.cz.